Psikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkileri

  • Post author:
  • Post category:Blog

Bu araştırma, bilişsel davranışçı grup psikoterapisi ve psikodrama kullanılarak yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının sınav kaygısını azaltmadaki etkilerini karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla yapılan, iki deney ve kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma olup 32 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Birinci deney grubunda psikodrama, ikinci deney grubunda ise bilişsel davranışçı terapi kullanılmış, kontrol grubunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmada Sınav Kaygısı Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Ölçeği, uygulamaların başında ve sonunda ön-son test olarak uygulanmıştır. Hem psikodrama hem de bilişsel davranışçı terapi uygulanan grupların kontrol grubuna kıyasla sınav kaygısı toplam puan, duyuş, kuruntu puanların düştüğü, ek olarak psikodramanın durumluk kaygı puanını da azalttığı; her iki uygulamanın sürekli kaygı puanlarında ek olarak bilişsel davranışçı terapinin durumluk kaygı puanında azalmaya neden olmadığı görülmüştür. Psikodramanın, bilişsel davranışçı grup psikoterapisine göre toplam sınav kaygısı, duyuş ve kuruntu alt bölümü ve durumluk kaygı üzerinde göre daha etkili olduğu görülmüştür.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2017; 5(1)

Orjinal metni okumak için tıklayın.