Çocuk - Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik çağındaki bireylerin yaşadığı problemlere ve zorluklara yönelik sağlanan danışmanlık türüdür.

Danışmanlık alanları: düşük özgüven, anneye yapışıklık, zarar verme, mastürbasyon, kuralsızlık, zorbalık, takıntılı davranışlar, dışkılama problemleri, ağlama nöbetleri, isteksizlik, korkular, öfke problemleri, anne-babayla ilişki problemler, arkadaş edinememe, aşırı utangaçlık, bağlanma problemler, bebeksi konuşma, boğuk konuşma, kekemelik, dikkat sorunları, öğrenme güçlüğü, okuma yazmada güçlük, algı ve anlama problemleri, uykuya dalmada güçlük, uykuda diş gıcırdatma, sık kabus görme, aşırı yemek yeme, aşırı yemek seçme, iştahsızlık, yutma problemleri, yemeklerde kusma, ergenlik dönemi ruhsal ve bedensel değişime bağlı problemler, risk içeren davranışlar, okul problemleri, meslek seçimine yönelik endişeler

  • Oyun Danışmanlığı
  • EMDR
  • Psikodrama
  • Çocuk Merkezli Oyun Danışmanlığı
  • Kum Tepsisi Yaklaşımı
  • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
  • Filial Oyun Danışmanlığı
  • Bilişsel Davranışçı Oyun Danışmanlığı
  • Sanat Yönelimli Yaklaşım

Oyun Danışmanlığı

Oyun, çocuklar için bir ihtiyaçtır. Nasıl ki yetişkinler iletişim kurmak için dili kullanıyorsa, oyun da çocukların kendilerini ifade etmesi için en önemli araçlardan biridir. Çocuk, oyun ortamında kendini güvende hissettikten ve danışmanla olumlu ilişki kurduktan sonra, danışman çözülmesi gereken problemin dışavurumu için çeşitli oyuncak ve aktiviteleri kullanır ve oyunun iyileştirici gücünden faydalanmış olunur. Oyun ortamında varsa endişeler, bastırılan duygular açığa çıkar, çocuk duygusal problemleriyle başa çıkmayı, kendini ifade etmeyi öğrenip içselleştirir.

Çocuk Merkezli Oyun Danışmanlığı

Vrginia Axline, Carl Rogers’ın Benlik Kuramını temel alarak bu ekolü oluşturmuştur. Kurama göre insanın temel amacı kendini gerçekleştirmektir. Aile ve çevrenin sebep olduğu çeşitli davranışlarla çocuğun bu amacı engellenirse bazı problemler baş gösterir. Bu problemlerin çözümü için koşulsuz kabul gereklidir. Bu ekolde çocuğa ‘’Seni olduğun gibi kabul ediyorum.’’ mesajı verilir. Koşulsuz kabul ile çocuk ihtiyaç duyduğu ancak normal hayatında sergileyemediği davranışları oyun ortamında sergiler. Bu sayede kendini ifade etme ve çatışmaları yönetme becerisi gelişir; özgüveni, özsaygısı artar. 2-8 yaş arası çocuklara uygulanır. çocuk merkezli oyun danışmanlığı kanıta dayalı bir tekniktir. Yapılan araştırmalar 8-16 görüşme uygulandığında iyileşme görüldüğünü ortaya koymuştur.

Filial Oyun Danışmanlığı

Anne babalara yönelik bu danışmanlıkta, ebeveynlere çocuklarıyla oyun oynamayı öğreterek ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanır. İlk görüşmelerde teorik bilgiler üzerinden durulur, sonrasında ev ödevleri verilip, 30 dakikalık videolar çekilmesi istenir. Bu videolar danışmanla olan görüşmelerde işlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Filial teknikleriyle ebeveynin çocuğuna ‘’Ben burdayım, seni duyuyor ve anlıyorum.’’ mesajı verilmesi sağlanır. Değerli olduğunu ve kabul gördüğünü hisseden çocuğun kendine ve ailesine güveni artar. Bu yaklaşımla beraber, anne baba ve çocuk arasında olumlu ilişki gelişir, aile içinde ve diğer sosyal ortamlarda iletişim kurma ve başa çıkma becerisi artar. 3-10 yaş arası çocuklara ve ebeveynlere uygulanır.

Bilişsel Davranışçı Oyun Danışmanlığı

Yapılandırılmış ve yönlendirici oyun danışmanlığıdır. Danışman, çocukla oyun aracılığıyla ilişki kurar ve problemli olan duygu düşünce ve davranışların yerine olumlu duygu düşünce ve davranışların yerleşmesi sağlanır. Temel amaç çocuğun başetme stratejilerini güçlendirmektir. Bu sebeple sözlü ve sözsüz olmayan iletişim yollarından -modelleme, olumlu geribildirim, bibliyoterapi vb.- sıkça yararlanılır.

Kum Tepsisi Yaklaşımı

Dora Kalff tarafından geliştirilmiştir. Doğumla birlikte ego gelişimi başlar, büyürken ego herhangi bir sebepten zarar görür ve gelişimi sekteye uğrarsa çocukta olumsuz yaşam deneyimleri oluşur. Bu yaşam deneyimlerinin kum tepsisi yaklaşımıyla çözülmesi sağlanır. Kum tepsisi yaklaşımı yönlendirilmemiş oyun danışmanlığıdır. Yüzlerce minyatür figür ve kum tepsisi çocuğun önüne sunularak bir sunum oluşturması istenir. Danışmanın, çocuğun bilinçaltına ulaşması için en hızlı yöntemlerden biridir. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde kullanılmaktadır. Ayrıca aile danışmanlığında da aile üyeleri arasındaki ilişki, iletişim biçimi ve çatışmaları görmek için kullanılır.

Sanat Yönelimli Yaklaşım

Çocuklar ve yetişkinler kimi zaman kendilerini, yaşadıkları problemleri sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. Sanat yönelimli yaklaşım, danışanların, endişe ve korkularıyla, stresleriyle, olumsuz düşünceleriyle başa çıkabilmek için sanatın kullanıldığı bir yöntemdir. Resim, heykel, müzik, dans, hikaye yazma, gibi çeşitli dalları mevcuttur. Sadece psikolojik problem yaşayan bireyler için değil, kendinin farkında olmak, kendini daha iyi hissetmek ve ifade etmek isteyen herkese, 4 yaştan itibaren uygulanabilir. Merkezimizde resim, müzik ve hikaye yazma yöntemleri kullanılmaktadır.

EMDR

Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu ekol tüm dünyada kabul görmektedir ve olumsuz yaşam deneyimlerinin iyileştirilmesinde kullanılır. Birey bazen olumsuz bir olay yaşadığında bu yeterince işlenmez ve genellikle beynin sağ yarımküresinde kapalı kalarak sol yarımküreye aktarılamaz. Bu sebeple olumsuz duygu ve inançlar oluşur. Görüşmeler esnasında danışana görsel, dokunsal ve işitsel çift taraflı uyaranlar verilerek olayın yeniden işlenip sol yarımküreye aktarılması sağlanır. Çeşitli ekollerden parçalar taşır. Etkililiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte kısa sürede iyileşme görülmektedir. Her yaş grubu için uygundur.

Birçok psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu ekol tüm dünyada kabul görmektedir ve olumsuz yaşam deneyimlerinin iyileştirilmesinde kullanılır. Birey bazen olumsuz bir olay yaşadığında bu yeterince işlenmez ve genellikle beynin sağ yarımküresinde kapalı kalarak sol yarımküreye aktarılamaz. Bu sebeple olumsuz duygu ve inançlar oluşur. Görüşmeler esnasında danışana görsel, dokunsal ve işitsel çift taraflı uyaranlar verilerek olayın yeniden işlenip sol yarımküreye aktarılması sağlanır. Çeşitli ekollerden parçalar taşır. Etkililiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte kısa sürede iyileşme görülmektedir. Her yaş grubu için uygundur.

Birçok psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Psikodrama

Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu ekol tüm dünyada kabul görmektedir ve olumsuz yaşam deneyimlerinin iyileştirilmesinde kullanılır. Birey bazen olumsuz bir olay yaşadığında bu yeterince işlenmez ve genellikle beynin sağ yarımküresinde kapalı kalarak sol yarımküreye aktarılamaz. Bu sebeple olumsuz duygu ve inançlar oluşur. Görüşmeler esnasında danışana görsel, dokunsal ve işitsel çift taraflı uyaranlar verilerek olayın yeniden işlenip sol yarımküreye aktarılması sağlanır. Çeşitli ekollerden parçalar taşır. Etkililiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte kısa sürede iyileşme görülmektedir. Her yaş grubu için uygundur.

Birçok psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.