Testler

Rorschach Testi

7 yaşından itibaren herkese uygulanabilen projektif bir testtir. Üzerinden mürekkep lekelerinden oluşan şekiller bulunan 10 karttan oluşur. Bireyin kişiliği, iç dünyası, duygulanımı hakkında bilgi verir.

CAS Testi

CAS (Cognitive Assesment System), 5-17 yaş arası çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeye yönelik bir testtir. PASS teorisindeki 4 alanı ölçer ve 12 alt testten oluşur. Test sonucuna göre öğrenciye özel bireysel programlar oluşturulur ve uygulanır. Hangi amaçla yapılır? -Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, üstün zeka durumlarının belirlenmesinin yanı sıra bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla her çocuğa uygulanabilmektedir.

Gelişim Testleri

Çocukların yaşlarına uygun sosyal, zihinsel ve hareket gelişimi gösterip göstermediklerini tespit etmek amacıyla uygulanan bir takım testlerdir.

C.A.T

CAT Çocuklar için Algı Testi
3-10 yaş arası çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Çocuktan, üzerinde resimler olan 10 kartla ilgili hikaye oluşturması istenir. İç dünyanın keşfedilmesi, varsa yaşanılan çatışmaların tespit edilmesi için kullanılır.

WISC-IV

6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay arası çocukların zihinsel becerilerini değerlendirmeye yönelik zeka testidir. 4 alan ve 15 alt testten oluşur. Hangi amaçla yapılır? -Çocuğun güçlü ve zayıf becerilerinin belirlenip gerekli alanların desteklenmesi amacıyla her çocuğa uygulanabilmektedir.

T.A.T

TAT Tematik Algı Testi
Ergen ve yetişkinlere uygulanan projektif bir testtir. Kişiden kartlara bakarak hikaye anlatması istenir. İç dünyanın ve benliğin anlaşılması, çatışmaların tespiti için yardımcı bir testtir.

SOBAT

SOBAT (Sesli Okuma Becerileri Testi)
Özel öğrenme güçlüğü olan veya okumada güçlük yaşayan ve herhangi bir tanı almamış 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir.