Aile - Çift Danışmanlığı

Eşler arası ve ebeveyn çocuk ilişkilerinde yaşanılan problemlere yönelik sağlanan danışmanlık hizmetidir.

Danışmanlık alanları: evlilik öncesi ilişki problemleri, aile ortamında anlaşmazlıklar, gerilimler, iletişim problemleri, yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler, zorlayıcı yaşam olayları, gebelik ve doğum sonrası süreçler, çocuk ve ergenle gelişen uyum sorunları, ekonomik kriz, boşanma

  • İlişki Danışmanlığı
  • Cinsel Odaklı Yaklaşım

İlişki Danışmanlığı

Çift ve aile danışmanlığı değişim ve gelişimi sağlamak adına çiftler ve aile bireyleri arasındaki ilişki süreçlerinin çalışıldığı bir yöntemdir. Aile toplumdaki en küçük sosyal birimdir ve bir sistemdir, bu sistemin içindeki herhangi bir sorun (bireysel de olsa) tüm sistemi etkiler. Bazen de ailenin bütünüyle bozuk olması, aile üyelerinden bir veya bir kaçının hastalık belirtileri göstermesine neden olabilir. Ailede bireysel ve çift ilişkisinde sorunlar oluştuğunda ebeveynler etkin ebeveynlik sergileyemezler ve çocuk problem yaşar şekilde karşımıza çıkar. Aile danışmanlığında ailenin tamamı aynı anda görülebileceği gibi ailenin bir üyesi ile de çalışabilir. Aile danışmanlığı kendi içinde farklı ekollerden oluşur. Bireyin kişisel özellikleri, problemin en doğru ve etkili bir biçimde nasıl çözülebileceği göz önünde bulundurularak bu ekollerden biri kullanılır. Merkezimizde en çok kullanılan ekoller stratejik-sistemik-experayantel ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımdır.

Cinsel Odaklı Yaklaşım

Cinsel yaklaşımda temel ama cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi düzenlemek, yeniden cinsel eğitim vermek, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımasını sağlamak, duygu-düşünce akışını düzenlemek, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmaktır. Cinsel sorunlar sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Bireyin geçmişten getirdiği, yerleşmiş inanç ve düşünceleri de cinsel sorunlara yol açabilmektedir. Cinsel sorunlar fizyolojik ya da psikolojik temelli olabilir. Danışman gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra tedavi süreci belirlenir. Ereksiyon (sertleşme) sorunları, vajinismus, cinsel isteksizlik, erken boşalma sık karşılaşılan cinsel bozukluklardır.