Bireysel Danışmanlık

Kişinin yaşadığı ve başetmekte zorlandığı olumsuz olaylar karşısında ona destek olmak, problem çözmesine ve daha kaliteli yaşa sürmesine yardımcı olmak amacıyla bireysel yapılan danışmanlık türüdür.

Danışmanlık alanları: Aşırı üzüntü ve çökkünlük, isteksizlik hali ve hayat enerjisinin düşmesi, yoğun çaresizlik hissi, kronik yorgunluk hali, yetersiz ya da fazla uyuma, çeşitli korkular, kapalı alanda kalamama, sosyal ilişki kurmama, aşırı heyecanlanma, çok yeme, yedikten sonra kusma, az yeme, organik nedeni bulunamayan bedensel şikayetler, ilişkilsel zorluklar, takıntılar, kayıp ve yas, bağlanma problemleri, karar verme güçlüğü, öfke kontrolü, travmatik yaşantılar, kendini tanıma, huzursuzluk, anlaşılmama hissi

  • EMDR
  • Holistik Bütüncül Yaklaşım
  • Bioreprogramming
  • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
  • Sanat Yönelimli Yaklaşım
  • Recall Healing
  • Dinamik Yaklaşım
  • Psikodrama
  • Kalp Merkezli Hipnoz Çalışmaları

EDMR

Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu ekol tüm dünyada kabul görmektedir ve olumsuz yaşam deneyimlerinin iyileştirilmesinde kullanılır. Birey bazen olumsuz bir olay yaşadığında bu yeterince işlenmez ve genellikle beynin sağ yarımküresinde kapalı kalarak sol yarımküreye aktarılamaz. Bu sebeple olumsuz duygu ve inançlar oluşur. Görüşmeler esnasında danışana görsel, dokunsal ve işitsel çift taraflı uyaranlar verilerek olayın yeniden işlenip sol yarımküreye aktarılması sağlanır. Çeşitli ekollerden parçalar taşır. Etkililiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte kısa sürede iyileşme görülmektedir. Her yaş grubu için uygundur.

Birçok psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Holistik (Bütüncül) Yaklaşım

Bu yaklaşımda beden, ruh ve zihin birlikte ele alınır ve bu alanların birinde oluşan problemin diğer alanları etkilediği düşünülür. Korku, endişe, stres verici olayların olumsuz psikolojik yansımalarını iyileştirmeyi amaçlar. Kişinin iç dünyasına yolculuk yaparak kendini tanıması sağlanır.

Bioreprogramming

Isabelle Benarous, BioReprogramming enstitüsü kurucusudur. Dr. Claude Sabbah’tan aldığı biyolojik şifre çözme (Total Biyoloji) ve NLP (sinir dili proglalama-Nörolingustik programlama) bilimi (INLPTA) eğitimleri ile kendi programını geliştirmesini sağladı. BioReprogramming, sağlık sorunlarına neden olan çatışmaları çözmek için yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kişiyi hastalıklardan koruyup ona kişiselleşme yolunu açar. Tedavi sürecinde olan kişilere destekleyici olmayı hedefleyen çalışmadır. Bu yaklaşım, hastalıkların giderilmesine rehberlik etmek, hastalıklara yepyeni bir bakış açısı kazandırmak ve kendi bedenimiz anlamayı hedeflemektedir. !Tıbbi tedavi yerine geçmez.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu ekol tüm dünyada kabul görmektedir ve olumsuz yaşam deneyimlerinin iyileştirilmesinde kullanılır. Birey bazen olumsuz bir olay yaşadığında bu yeterince işlenmez ve genellikle beynin sağ yarımküresinde kapalı kalarak sol yarımküreye aktarılamaz. Bu sebeple olumsuz duygu ve inançlar oluşur. Görüşmeler esnasında danışana görsel, dokunsal ve işitsel çift taraflı uyaranlar verilerek olayın yeniden işlenip sol yarımküreye aktarılması sağlanır. Çeşitli ekollerden parçalar taşır. Etkililiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte kısa sürede iyileşme görülmektedir. Her yaş grubu için uygundur.

Birçok psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Sanat Yönelimli Yaklaşım

Çocuklar ve yetişkinler kimi zaman kendilerini, yaşadıkları problemleri sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. Sanat yönelimli yaklaşım, danışanların, endişe ve korkularıyla, stresleriyle, olumsuz düşünceleriyle başa çıkabilmek için sanatın kullanıldığı bir yöntemdir. Resim, heykel, müzik, dans, hikaye yazma, gibi çeşitli dalları mevcuttur. Sadece psikolojik problem yaşayan bireyler için değil, kendinin farkında olmak, kendini daha iyi hissetmek ve ifade etmek isteyen herkese, 4 yaştan itibaren uygulanabilir. Merkezimizde resim, müzik ve hikaye yazma yöntemleri kullanılmaktadır.

Recall Healing

Bu yaklaşım, hastalıklarla ilgili meselenin geçmişin bitmemiş hikayelerinden ve travmalarından kaynaklandığını savunur ve neden hasta olduğumuzu bilmenin şifalanmaya açılan bir kapı olacağını söyler. Bu travmaların bilinçaltındaki bastırılmış duygu ve düşüncelerine, doğru soruları sorarak ulaşmayı hedefleyen ve hastalıkların tedavi sürecine destek olan bir yaklaşımdır. Tekniğin temeli Dr. Ryke Geerd Hamer’in The German New Medicine (Yeni Alman Tıp Yaklaşımı) tezine dayanır. Bu tez bilimsel olarak, hastalıkların altında yatan duygusal, düşünsel travmaları, stres veya şokları saptamış ve bu travma ve şokların bedenimizdeki biyolojik etkilerini incelemiştir. !Tıbbi tedavi yerine geçmez, tedavi süreci devam ederken hastalığa sebep olan insan davranış ve şartlarının arkasındaki duygusal travmaların farkına varılıp çözülmesine yardımcı olunur.

Dinamik Yaklaşım

Dinamik terapi, Freud ile ortaya çıkmış, zaman içinde çeşitli ekleme ve düzeltmelerle günümüze ulaşmış bir danışmanlık yöntemidir. Düşünmenin bir yoludur, görüneni değil görünenin ardındaki nedenleri anlama çabasıdır. Bu ekolde, kişilerin kendileri hakkında farkındalık kazanıp olumlu benlik geliştirmelerine yardımcı olunması ve kişilerarası ilişkilerin incelenip anlaşılması ve iyileştirilmesi esas amaçtır. Semptom ve davranışlar ardındaki bilinçdışı süreçleri anlamaya çalışır.

Psikodrama

Psikodrama sözden çok eylemin ön planda olduğu, spontanlığı, grup ve ısınma oyunlarını içinde barındıran, kişilerin yaşadıkları sorunları, gelecekle ilgili kaygılarını sahneleyerek kendileri ile ilgili farkındalık kazandıkları bir yöntemdir. Bireysel, aile ve grup olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerde uygulanabilmektedir.

Birçok farklı problem tedavisinde kullanılmaktadır.

Kalp Merkezli Hipnoz Çalışmaları

Diane Zimberoff tarafından geliştirilmiş, insanı akıl, duygu ve ruh yönüyle ele alıp, bu üç alanda değişim gerçekleştirmeyi hedefleyen danışmanlık yöntemidir. Klasik hipnozdan farkı zihni, duyguları, bedeni ve enerjiyi aynı anda görüşme esnasında kullanmasıdır. Hipnoz ile sorunun kaynağına inildikten sonra orada bulunan olumsuz duygu ve düşünceler boşalım teknikleriyle dışarı atılır ve sonrasında kalp merkezli enerji çalışmalarıyla süreç tamamlanır.