Okul Başarısızlığının Nedenleri

 • Post author:
 • Post category:Blog

İlkokul Çağında Okul Başarısı ve Dikkat Sorunları

Okul başarısı, öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Okul motivasyonu ise öğrencinin okul ortamına, okulla ilgili aktivitelere, kavramlara ya da okuldaki eğitim etkinliklerine yönelik istekliliğidir.

Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanabilir. Başarısızlığı gösteren çocukların okul başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyretmektedir. Okul başarısını ve motivasyonunu aile, okul ve çocuğa ait faktörler etkiler. Okul yaşamında başarısızlık üst üste yığılır, birikerek çoğalır. Bu nedenle başarısızlığın mümkün olduğunca erken fark edilmesi önemlidir.

Okul Başarısızlığının Nedenleri:

Bireysel özellikler

Çocuğun IQ seviyesinin yaşıtlarına oranla düşük olması, öğrenme güçlüğü, depresyon, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun mevcut olması, çocuğun bedensel bir engelinin veya rahatsızlığının bulunması, görme-işitme kayıpları yaşaması okul başarısızlığında en önemli etkenlerden bazılarıdır.

Aileden Kaynaklanan Nedenler:

 • Aile içi ilişkilerin nitelikli olmaması,
 • Çocukla iletişim dilinin doğru olmaması,
 • Çocuğun gelişim dönemlerinde zengin uyaran verilmemesi,
 • Öğrenme ile ilgili çevresel faktörlerin sağlıklı olmaması,
 • Anne-babanın sağlıklı model olmaması,
 • Ailedeki kültürel seviyenin düşük olması,
 • Ders çalışma ortamının sağlanmaması,
 • Ailelerin diğer çocuklarla kendi çocuklarını kıyaslamaları,
 • Başarısızlığı sonucu onu yargılamaları ve sık eleştirmeleri gibi nedenlerle öğrenci başarısı düşebilmektedir.

Okuldan kaynaklanan nedenler:

 • Öğretmenin Özellikleri
 • Okulun Eve Yakınlığı
 • Sınıf Mevcudu
 • Okulun Aile Profili
 • Eğitim Süresi
 • Arkadaş Grubu

Okul başarısını arttırabilmek amacı ile ilk basamak ailelerin çocuklarının başarısızlığının sebebini doğru tespit etmeleri gerekir. Her sorunun farklı çözüm yolları vardır. Genel anlamda çocuğun başarısını desteklemek için şunlar yapılabilir;

 • Ebeveyn hatırlatmadan derse oturmasına fırsat tanımak,
 • Yapısına göre 20 ile 40 dk.lık seanslarda çalışıp, 10 dk.ara vermesini sağlamak,
 • Aralarda bilgisayar ve TV’den uzak tutmak,
 • Uykusuna özen göstermek,
 • Sabah neşeli bir şekilde uyandırmak,
 • Akşamdan çantasını hazırlamasını sağlamak,
 • Sabah birlikte kahvaltı yapmak,
 • İyi duygularla okula gitmesini sağlamak,
 • Sadece sınav sonuçlarına odaklanmadan gösterdiği çabayı görmek ve takdir etmek,
 • Onu başkaları ile kıyaslamamak,
 • Çocukla sadece okulu ve dersleri konuşmamak ve onunla dersleri dışında da vakit geçirmeye çalışmak,
 • Sizin için ne kadar değerli olduğunu ona göstermek.