Tikler

  • Post author:
  • Post category:Blog

İstemli çalışan çizgili beden kaslarında istemsiz olarak ortaya çıkan kasılmalara tik adı verilir. Genel olarak yüz ve boyun kaslarında görülürler. Göz kırpma, başın sallanması, dudak kenarlarında çekilme, omuzların ya da başın oynaması, kaş kaldırma, parmak çıtlatmak türü hareketlerle tipik olarak kendini gösterir. Tik bozukluğu, kendine güvende, aile yaşantısında, okul ve ya işyerine kabulünde performans güçlükleri oluşturabilen geçici veya kronik bir durumdur.

Tikler içsel baskılar, gerilimler ve çatışmalar sonucu oluşabilir ya da bu tarz duygusal sorunların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Tik geliştirmeye yatkın çocuklar genelde tedirgin, kaygılı ve gergin çocuklardır. Bu çocukların anne-babalarının titiz ve kuralcı oldukları gözlenmiştir. Erkek çocuklarda daha sık olarak görülmektedir. Tik bozuklukları her yaşta görülmekle birlikte, 7-11 yaşları arasında başlama daha sıktır.

Psikolojik faktörlerin dışında gerçekten o organa özgü bir rahatsızlık sonucu da oluşabilir. Görme bozuklukları sonucu gelişen göz kırpma gibi tikler olabilir. Ya da boyun ağrısı benzer şekilde boyun ve omuz oynatma davranışının yerleşmesine yol açabilir. Bazen de ses tikleri görülür. Boğazını temizleme, öksürme gibi görülebilir. Bazen de hem ses hem de hareket tikleri birlikte görülebilir.

Tiklerin ortaya çıkma sebeplerinden biri de taklittir. Bazen küçük çocuklar anne-baba, öğretmen ve ya oyun arkadaşlarının bir takım hareketlerini taklit ederken onların bazı olumsuz davranışlarını da edinebilirler. İlk kez bu şekilde başlayan davranış zamanla otomatik olarak yenilenen bir alışkanlık haline dönüşebilir.

Küçük tikler genellikle geçici oldukları için özel bir tedavi gerektirmezler. Tedavide öncelikle çocuğun ailedeki, okuldaki çatışmaları tespit edilip ve bunlar ortadan kaldırılması gerekir. Taklit etmekten, uyarıdan, akranları ile kıyaslanmaktan kaçınılmalıdır. Bazen tikler daha uzun süreli devam edebilir. Bazen çocuk çevresi tarafından alay ve dalga konusu olabilir. Çocuğun benlik saygısı olumsuz etkilenebilir. Gelip geçici olamayan tiklerde farmakoljik tedavi uygulanabilir.